Prelegenci

 

Dr Katarzyna Liczmańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Katarzyna Liczmańska jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania marką oraz marketingu międzynarodowego, prelegentka wielu międzynarodowych konferencji, zarówno naukowych jak i biznesowych. Główne obszary zainteresowań to: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie marką, pozycjonowanie produktu i marki. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem.
 

Dr hab. Adam Grzegorczyk
prof. nadzw. AFiB Vistula oraz WSPMiSB w Warszawie

Prof. Adam Grzegorczyk jest autorem przeszło 40 publikacji monograficznych poświęconych tematyce marketingu i promocji, w tym marketingu terytorialnego. Prowadzi badania w zakresie strategii promocji miast oraz wartości marek miejskich. Kieruje zespołem przygotowującym pierwszy w Polsce cykliczny panel pomiaru wizerunku i wartości marek wybranych miast.
   

Adam Mikołajczyk
Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie związane doradztwem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie w zakresie marketingu terytorialnego (także w obszarze turystyki). Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Gospodarka Przestrzenna – specjalizacja: Zarządzanie Miastem i Regionem, student The Chartered Institute of Marketing (Londyn/Warszawa) oraz Stonebridge Associated College. Initiating founding member of the International Place Branding Association.
Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w latach 2002-2004 był współtwórcą pierwszych strategii marketingu turystycznego dla miast i regionów w Polsce, m.in.:  Łeby, Supraśla, województwa pomorskiego, województwa  zachodniopomorskiego, Pojezierza Drawskiego, Suwalszczyzny, regionu wzdłuż Dolnej Odry itp.
Przez lata pełnił także  funkcję Redaktora Prowadzącego i Dyrektora Zarządzającego „Brief for Poland” – pierwszej w Polsce, specjalnej platformy medialno-consultingowej z zakresu marketingu miejsc. W ramach tej działalności pomysłodawca wielu nowatorskich przedsięwzięć, m.in.: „Pierwszego Raportu o stanie marketingu miejsc w miastach i regionach Polski”, Seminarium – Forum Praktyków Marketingu Miejsc, Targów – Galeria Marketingu Miejsc itp. Współorganizator Festiwalu Reklamy ‘Ad Days’ w Łodzi.
Doświadczony trener i konsultant. Współtwórca strategii marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji m.in. dla Warszawy, Krakowa, Gdańska, województwa małopolskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, uzdrowiska Gołdap i miasta Płońsk.
Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą, w tym na pierwszej konferencji w Rosji poświęconej marketingowi miast (City Marketing and Development Congress, Moskwa) oraz na pierwszym kongresie marketingu turystycznego we Lwowie (Win with the Lion, Lwów). Zaangażowany także przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów ‘City Idea Bakers’. Dwukrotny laureat wyróżnienia w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe i telewizyjne promujące polską turystykę.
   

Prof dr hab inż Marek Pawełczyk
Politechnika Śląska w Gliwicach

Marek Pawełczyk, profesor, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów, od 2006 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Automatyki ds. Dydaktyki, a ponadto od 2008 r. funkcję Kierownika Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania.
W lutym 2016 r. w wyniku wyborów bezpośrednich został wybrany na 4-letnią kadencję na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z około 70 krajów. Również w wyniku wyborów bezpośrednich przeprowadzonych wśród wszystkich członków Instytutu, wcześniej pełnił funkcję Vice-President for Communications (2007-2011), a następnie funkcję President (2012-2014). Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe odbywające się w różnych krajach i skupiające od 700 do 1300 uczestników rocznie. Za tą dzialalność został uhonorowany tytułem Ambasadora Kongresów Polskich. Był członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Zorganizował i prowadził 47 sesji naukowych na konferencjach międzynarodowych. Wygłosił 13 wykładów zaproszonych na konferencjach międzynarodowych, krajowych oraz w uczelniach zagranicznych. Pełni funkcję Managing Editor czasopisma International Journal of Acoustics and Vibration notowanego na liście JCR, a także jest członkiem kolegiów redakcyjnych 4 innych czasopism międzynarodowych.
Kilka miesięcy temu został ponownie wybrany do Komitetu Automatyki i Robotyki oraz do Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control. Został wybrany na funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w kadencji 2016-2020. Jest autorem lub współautorem 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych.
 

Dr Wojciech Fedyk
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (studia na kierunku geografia regionalna i turystyka ukończone z wyróżnieniem) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe - marketing w turystce i kulturze) oraz uczestnik kilkudziesięciu szkoleń zawodowych w kraju i za granicą. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia na podstawie pracy pt. „Uwarunkowania skuteczności regionalnych organizacji turystycznych w Polsce”.
Zawodowo z turystyką związany od 25 lat jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim i AWF we Wrocławiu oraz wykładowca w wyższych szkołach turystyki. Doświadczenia w promocji turystycznej i zarządzaniu uzyskał w latach 2005-2010 jako Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (2009-2011) i Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej (2009-2012). Praktykę gospodarczą w turystyce zdobył jako Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Grupy Turystycznej sp. z o.o., Lider Grupy Dolny Śląsk-Saksonia w projekcie Tourism Partner Europe Intereg III oraz doradca lub pracownik w kilku projektach dotowanych ze środków UE.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, strategii i analiz, projektów promocyjnych i wniosków o dotacje ze sfery rozwoju i promocji turystyki. Pomysłodawca powołania grupy Tourist Consulting oraz Redaktor bloga turystycznego „Porozmawiajmy o turystyce. Praktyczny przewodnik doradztwa turystycznego”. Dziennikarz i felietonista prasy turystycznej. Wielokrotnie nagradzany państwowymi, samorządowymi oraz branżowymi wyróżnieniami za zasługi na rzecz turystyki i promocji: UKFiT, Minister Gospodarki, Minister Sportu i Turystyki, POT.
   

Sławomir J. Wróblewski
Narxoz University, Ałmaty, Kazachstan

Z wykształcenia dziennikarz-politolog, wykładowca akademicki, autor kilkuset artykułów dotyczących branży konferencyjno-kongresowej, edytor i wydawca katalogów i raportów. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie rozwoju firm i regionów z wykorzystaniem konferencji, kongresów, eventów biznesowych oraz inwestycji w turystyce biznesowej.
Współzałożyciel  i pierwszy prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Menedżer Marki Turystyki Biznesowej w programie Unii Europejskiej. Współtwórca polskiego programu „Ambasadorowie Kongresów Polskich”. Inicjator znanych projektów branżowych: Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych, Targów Turystyki Biznesowej, Europejskiej Akademii Organizatorów i Planistów Konferencji.  W latach 1988-1995 attache kulturalny w Konsulacie RP w Chicago i dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Chicago.
Prowadził firmy Meetings Management i Meetings Poland. Był dyrektorem marketingu i sprzedaży w firmach hotelarskich: HOTEL 500, BOSS, ANDERS GROUP. Od 2014 prowadzi Meeting Industry Institute www.meetinginstitute.pl
   

Anna Górska
Business Development Director EXPO XXI Warszawa
ICCA Central European Chapter Chairperson

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacją, zespołami i dużymi imprezami, działającym na rynku MICE, HoReCa i obiektów kulturalnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku. Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w firmie Coca-Cola Beverages Polska i w Hotelu Holiday Inn Gdańsk. Od 2007 roku związana w Gdańską Organizacją Turystyczną i Gdańsk Convention Bureau, w której pełniła funkcję Prezesa Zarządu, odpowiadając za promocję miasta w kraju i za granicą. W tym czasie z sukcesem zrealizowała szereg projektów marketingowych, takich jak wprowadzenie i rozwój na rynku pomorskim innowacyjnej aplikacji GCBeVENT oraz zainicjowanie monitoringu ruchu turystyki biznesowej. Występowała także w charakterze pomysłodawcy i organizatora różnego rodzaju imprez i konferencji poświęconych promocji Gdańska. Za swoją  działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 2014 roku nagrodę Osobowość Roku w konkursie MP Power Awards, a w 2015 roku odznakę honorową nadaną przez ministra sportu i turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w których aktywnie udziela się wolontarystycznie. W latach 2010-2014r. wiceprezes ds. członkostwa w MPI (Meeting Professionals International) Poland. Od 2010r. pełni również funkcję, jako pierwsza w historii Polka, Przewodniczącej Oddziału Europy Centralnej ICCA (International Congress and Convention Association). Członek kapituły krajowych i międzynarodowych konkursów, związanych z przemysłem spotkań m.in. ICCA Best Marketing Award, Eventex Awards, Osobowość Roku MICE Poland i Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jest wykładowcą akademickim i Ambasadorem CONVENE. Wielokrotnie brała udział jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Jej pasje to nurkowanie, kino, podróże i gotowanie.
   

Agnieszka Pietrzak
Główny Specjalista w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Łodzi

Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Do niedawna pracownik Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, z wieloletnią praktyką w dziedzinie marketingu miejsc. Współtworzyła Strategię promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016. Odpowiadając za Strategię Marki i liczne działania promocyjne Miasta, z sukcesem realizowała kampanie promujące Łódź w latach 2012-2014 m.in. wielokrotnie nagradzaną kampanię "Łódź Pozdrawia". Na co dzień zaangażowana w szereg projektów marketingowych promujących łódzki sektor kreatywny oraz wspierających kandydaturę Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji EXPO International 2022.
   

Piotr Zmyślony
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce organizacji i zarządzania turystyką w miastach i regionach oraz rozwoju branży spotkań. Prowadzi badania nad skutecznością działania Destination Management Organizations oraz Convention Bureax, internacjonalizacją funkcji turystycznej w miastach oraz sieciowej współpracy biznesowej na rzecz tworzenia produktów turystyki biznesowej. Twórca idei Poznańskiego Barometru Turystycznego oraz doradca Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie jego wdrażania. Ponadto współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną oraz Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Współtwórca strategii rozwoju turystyki w Poznaniu oraz aglomeracji poznańskiej w zakresie turystyki biznesowej. Obecnie realizuje projekt dotyczący strategii międzynarodowych realizowanych przez miejskie DMO w Polsce i Europie. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek. Założyciel portalu turystykawmiescie.org.
   

Elżbieta Krzyżanowska
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 
Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Budowała swoje doświadczenie w tworzeniu relacji biznesowych z klientami i partnerami mBanku w dziale rynków zagranicznych oraz jako specjalistka do spraw budowy i rozwoju marki w firmie Aflofarm. Była trenerem w firmie Biznes Plus, w Akademii Liderów, Szansie na Biznes oraz prezesem w łódzkim klubie Toastmasters. Przez kilka lat prowadziła firmę Connectiva, specjalizującą się w organizacji konferencji, spotkań biznesowych, eventów, świadczącą usługi marketingu i PR oraz kojarzącą sieci Aniołów Biznesu. Z rynkiem kongresów i konferencji związana od roku 2009. Od początku września 2015 pełniła funkcję kierownika w Łódź Convention Bureau, gdzie wspierała łódzki rynek branży MICE. Obecnie pracuje jako Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
   

Dr Janusz Majewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Specjalizuje się w strategiach rozwoju turystyki, tworzeniu produktów turystycznych oraz kreowaniu ich marki, szkoleniach dla samorządów szczebla lokalnego i regionalnego. Jako ekspert UE w programach PHARE TOURIN 2 i 3 odpowiadał za budowanie pierwszych markowych produktów turystycznych w Polsce. Doradca z ramienia UNDP na Białorusi, realizował projekty na Ukrainie, w Republice Mołdowy i w Gruzji. Autor kilku książek i poradników oraz ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych.
 

Anna Jędrocha
Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie  (Obsługa ruchu turystycznego) oraz Szkoły Hotelarskiej w Krakowie (hotelarstwo). Doświadczenie zawodowe: 1984-89 Orbis Kraków – organizacja i obsługa zagranicznej turystyki przyjazdowej; od 1989 ATH Intercrac (Prezes Zarządu) – organizacja zagranicznej turystyki przyjazdowej; od 1999 Symposium Cracoviense (Prezes Zarządu) – organizacja i obsługa kongresów konferencji , szkoleń, wystaw i imprez promocyjnych. Członkostwo w organizacjach: SKKP, ICCA, KIT. Od 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu SKKP. Zainteresowania: taniec, balet klasyczny, gry planszowe. 

PATRONAT HONOROWY

 


MIEJSCE - EC1


zobacz więcej

PRELEGENCI

zobacz wszystkich